meer liefde voor je innerlijk kind


Ieder van ons heeft een innerlijk kind dat leeft in ons onderbewustzijn. Dat kind is intelligent, speels, nieuwsgierig, spontaan en expressief. Het is ook emotioneel gevoelig en zeer kwetsbaar in het vroege leven.

Positieve berichten van aanmoediging en lof voeden het innerlijke kind en helpen het een gezond zelfbeeld en een positief ego te vormen. Deze berichten worden uitgedrukt in woorden of in lichaamstaal door ouders, verzorgers, familie-vrienden, leraren, coaches, etc. 

 

Daarentegen zijn negatieve berichten die fel bekritiseren juist verwondend. De gebruikte woorden zijn vaak luid of zelfs geschreeuwd. Soms is de toon van de stem sarcastisch of belachelijk.

 

Non-verbale negatieve berichten worden vaak overgebracht in "gekke ogen" en fronsend die bang maken. Kijken of weglopen suggereert verlatenheid; minachtende handgebaren suggereren verbanning. Vaak leidt het kind non-verbale negatieve berichten af uit de afwezigheid of ontoereikendheid van ouderbetrokkenheid en de aandacht van verzorgers. Wanneer de anderen de behoeften negeren die het kind niet voor zichzelf kan vervullen, voelt het innerlijke kind zich verlaten en verwaarloosd.

Uiteraard zal fysieke beschadiging ook zeer lange blijvende gevolgen hebben.

 

Het is niet verwonderlijk dat negatieve ervaringen, vooral die in de vroege kinderjaren, wanneer beschermende mechanismen pas beginnen vorm te krijgen, het innerlijke kind nadelig beïnvloeden. Het kind dat herhaaldelijk lijdt aan een of meer van de besproken gedragingen ontwikkelt meestal angst en wantrouwen van anderen, evenals negatieve overtuigingen ten opzichte van zichzelf. Hieruit komen problemen en stoornissen voort, zoals sociale angst, paniek, stress, nervositeit, een laag zelfbeeld en een onzekerheid en zelf-sabotage.

 

In hoeverre de emotionele wonden van het innerlijke kind ooit genezen en de negatieve effecten worden overwonnen, hangt af van of het innerlijke kind emotionele voeding uit andere bronnen ontvangt, zoals liefde, aanmoediging en waardering. Dit kan van andere mensen zijn of van jezelf.

Bij Innerlijke kind werk maak ik gebruik van verschillende hulpmiddelen en technieken om het innerlijke kind van jou als cliënt te benaderen, ermee te communiceren, te kalmeren en te genezen. Zo zet ik onder andere Hypnotherapie in om het innerlijke kind te genezen. Dit brengt positieve veranderingen bij de volwassene voort die meer eigenwaarde en zelfacceptatie zal gaan ervaren. Het kan hen helpen om het zelf-saboterend gedrag te overwinnen. Maar om deze doelen te bereiken, is de volledige medewerking van jou als cliënt vereist, wanneer je echt wil genezen en de veranderingen wil aanbrengen, moet geloven dat ze kunnen genezen door jezelf liefde te geven en open staat voor het gebruik van de geboden hulpmiddelen en technieken.

 

Sommige van de therapeutische processen spelen zich af in een bewuste cognitieve dialoog. Ik stel vragen aan je om een algemeen inzicht te krijgen van jouw jeugd en familie van herkomst en om de specifieke kinderincidenten te identificeren die hen schade hebben berokkend. Ik leer je hoe om te gaan en welk zelf-saboterend gedrag dat je ontwikkelde als kind en je als volwassene belemmert.

 

Nieuwsgierig geworden hoe ik jou kan helpen. Neem contact op.