Delenwerk, Ego-state en Voice Dialogue


Voice Dialogue is net als Ego state zijn beiden delenwerk. Dit is een manier om in contact te komen met verschillende delen van jezelf. Ik hoor vaak “een deel van me vind... maar tegelijkertijd denk ik…” Hier zijn er dus twee of meerdere delen van jouw die het niet met elkaar eens zijn. 

Met delen werk kunnen we in gesprek gaan met al deze delen. 

 

De bus metafoor: 

Jij bent als een zelfrijdende bus. Al jouw coping mechanismen (manieren hoe jij met verschillende situaties omgaat) zijn de delen in jouw bus. In principe is de bus zelfrijdende maar het kan dat een van deze delen (je coping) zo sterk is dat deze een tijdje het stuur over neemt en jouw lijkt te besturen. Dan weet je niet meer weet naar wie je nu moet luisteren. Dan is de vraag wie zit er aan het stuur? 

 

delenwerk is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze stemmen behoren tot de verschillende delen van onze persoonlijkheid: ons ik. Elk van deze ikken heeft zijn eigen manier van denken, voelen, gedrag en observeren. Vaak identificeren we ons met een of meer schubpersoonlijkheden, onze zogenaamde “secundaire ikken”, terwijl andere delen van ons tevergeefs proberen zich te laten horen. In delenwerk worden de verschillende ikken uitgenodigd om vrijuit te spreken zodat jij meer inzicht krijgt in wat je nu echt wil en vindt.